Mudhol Road, Basaveshwar Circle, Bagalkot, Vidyanagar, Mahalingapur, Karnataka 587312